Skogens mångbruk

Datum: 25 april, 2024
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via Teams

Lär dig diversifiera markanvändningen i vårt inspirerande webbinarie. Få insikter från framgångsrika exempel och information om Föreningen Skogens Mångbruk. Delta för att skapa levande landsbygder, främja lokal sysselsättning och bevara skogens värden för kommande generationer.
Datum: 25 april kl 8.30-9.30 via Teams

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.