SKOGENS SKYTTEGRAVSKRIG – FREDSMÄKLARE SÖKES

Datum: 22 april, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Morgondagens skogar – för vem och hur? Kanske har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som nu och trots att det läggs mycket tid på möten och dialog lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att finna gemensamma lösningar när intresset kring skogen är så olika? 

KSLA arrangerar ett webbinarium i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med titeln ”Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!”. Intressekonflikterna kring användningen av skogen problematiseras och vi försöker lyfta blicken för att förstå varför vissa av skogens intressenter träter. Vi spanar också mot framtiden och diskuterar vem som ska fälla avgörandet mellan olika mål- och intressekonflikter. Måste användningen av en av skogens nyttigheter stå i vägen för användningen av en annan? Välkommen till en spännande och konstruktiv diskussion!