Striden om skogen – vad handlar den om?

Datum: 6 maj, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Online

Skogen är en avgörande pusselbit för att lösa klimatkrisen – det slog världens ledare fast när de skrev under Parisavtalet 2015. Men hur den ska brukas och förvaltas för att göra bäst nytta klyver forskarsamhället. I och med Skogsutredningen och januariöverenskommelsen har skogen dessutom blivit en glödhet politisk fråga.

I panelen:
Mikaela Johnsson, skogsägare och lantbrukare, ledamot i LRF:s styrelse.
Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap vid Södertörns högskola, forskar om samverkan, politik och styrning av den svenska skogen.
Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi på Mittuniversitetet med skogen som huvudsakligt arbetsområde.
Gustaf Egnell, forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå, med inriktning bioenergi.
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet.
Moderator är Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter

Arrangör: Evenemang av Debatt i Lund och Lund University Sustainability Forum
Evenemanget är offentligt och kostnadsfritt.