Vandringsleder i skog med historier att berätta – Workshop

Datum: 26 februari, 2022
Tid: 10:00 - 14:00
Plats: Stensjöäng Spjutaretorp

Denna träff är för dig som är intresserad av att kombinera skogsbruk och vandringsleder med kulturella, historiska eller själsliga upplevelser och nyttovärden. Vi besöker Marianna och Anders Agetorps skogar och vandringsleder som brukas för många olika syften.

Vi samtalar kring hur en skogsägare eller företagare kan använda skogen som kulturskog. Kan man hitta olika lösningar för att få intäkter från skogen via vandrande besökare? Marianna har under årens lopp arbetat med den brukade skogen som arena. Här kan upplevas både traditionella och säregna vandringsleder, konstslingor, landart och ett meditativt rum som benämns ”Skogskatedralen på Stensjöäng”. Vi samtalar kring vad vi ser och inspireras av skogsmiljöerna kring Stensjöäng; de olika vandringslederna, hur platserna i skogen upplevs och vilka besökare det lockar. Alla deltagare är en del i kunskapsutbytet och det finns gott om utrymme att reflektera kring de egna behoven och sätta dessa i relation till vad vi upplever på Stensjöäng.

Mer information om Mariannas arbete och platserna kring Stensjöäng kan du hitta här
www.agetorp.se eller genom att söka på ”Stensjöäng”.

Pris: 400kr inkl. lunch
Praktiskt: Vi är utomhus så varma kläder efter väder. Medtag gärna sittunderlag och egen mugg. Skogen har en oerhörd mångfald av uttryck och nyttor. Utryck som varierar utifrån vem som brukar skogen, skogens historia och vem besökaren är. Under denna kurs eller workshop vistas vi på vandringsleder och i skogliga miljöer i en gränsbygd mellan tre län.
Funderar du på olika sätta att ta betalt för upplevelser, tillgänglighet eller service utmed vandringsleder eller i skogen? Har du en befintlig led på dina marker, vill du anlägga en vandringsled eller välkomna besökare till din skog på andra sätt? Vilka gäster vill du locka? Vad vill du ge dem för upplevelser? Kanske vill du ge dem själsliga upplevelser eller lära dem något under besöket? – Då är detta workshop ett forum för dig!
Vi samtalar kring möjligheterna och låter oss dig inspireras av fysiska vandringsleder och säregna kulturmiljöer. Här finns både lokala och digitalt markerade vandringsleder såsom Norra Grytleden eller Konstslingan. Flera av dem hittas via via appen ”naturkartan”. https://naturkartan.se/sv/almhult/norra-grytleden

Mer info:
Marianna Agetorp marianna@agetorp.se , marianna.agetorp.se
Ellen Nystedt från Skogens Kraft: ellen.nystedt@lrf.se
Projektet Skogens Kraft för mångbrukare vill stärka skogens roll i småskaligt företagande. Här möts ni som vill knyta nya kontakter, dela kunskap, hitta samarbetsparter liksom bredda era affärsmöjligheter.
En del i arbetet fokuserar på kunskapsöverföring mellan mångbrukare genom så kallade “demogårdskurser”, som denna. Dessa kurser leds av mångbruksföretagare som engagerat sig i projektet och vill dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Genom att erbjuda olika kurser vill Skogens kraft ge mångbruksföretagare och potentiella mångbrukare möjlighet att utveckla sig i sitt företagande.
Skogens Kraft och kursens värdföretag samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i genomförandet av kurserna.
Kurserna riktar sig till småföretagare och potentiella småföretagare inom de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Företag och personer utanför dessa län är välkomna i mån av plats.