Varför ska vi bry oss om miljön?

Datum: 14 april, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom

Nu tar vi fram nästa lokala utvecklingsstrategi för Skånes Ess.
Var med och bidra med dina tankar och erfarenheter på 6 digitala tematräffar. Varje tillfälle inleds med inspiration från våra olika gästtalare. Därefter får du som deltagare delta i diskussion och analyser på respektive tema.
För vem?
Träffarna är för alla som bor och arbetar i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner. Du kan vara engagerad i föreningslivet eller i byalaget, du kan ha företag här eller bedriva forskning. Du kanske tar beslut som påverkar medborgarna eller samordnar insatser som berör området.

Träff nr 2 – Varför ska vi bry oss om miljön?
Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi & universitetslektor i biomedicinsk etik. Jessica Nihlén Fahlquist är etikforskare vid Uppsala Universitet Hennes forskning rör sig om etik i förhållande till hälsa, miljö och teknik. Här lyfter hon miljöfilosofiska idéer och hur konsekvenser, plikter, ansvar och rättigheter är aktuella i den samhälleliga debatten om miljö och klimat.
Var med och diskutera grön hållbarhet och lokalt miljötänk:
• Vilka drivkrafter och värderingar styr vårt engagemang för miljöfrågor?
• Hur ska vi hantera de målkonflikter som finns? (ex mellan klimat och hållbarhet)
• Hur blir nordöstra Skåne miljösmartast i Sverige och vad kan vi som lokala utvecklingsgrupper
göra för att bidra?

Välkommen att vara med och påverka den framtida utvecklingen!
Anmälan: via formulär på www.skanesess.se/2023-2027
Zoomlänken skickas till din mejladress inför varje träff.