Webbinarium digitala värden i skog och digitaliserad planering

Datum: 25 augusti, 2023
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt

Välkommen på webbinarium 25 augusti kl 13-15 för att uppdatera dig om vad som händer i regeringsuppdragen Digitala värden i skog, D-VIS, och Utveckla skoglig planering genom digitalisering.

På webbinariet får du veta mer om de här regeringsuppdragen:

  • Utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden, D-VIS. Regeringsuppdrag att utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden. Projektledare: Alice Högström, Skogsstyrelsen
  • Utveckla skoglig planering genom digitalisering. Skogsstyrelsen ska inleda en process tillsammans med skogssektorns aktörer och andra relevanta intressenter för att utveckla ett sektors gemensamt ramverk för digitalisering. Ramverket ska bygga vidare på insatser inom digitalisering som gjorts tidigare och underlätta ökad samverkan inom skogssektorn när det gäller data kopplat till skogsbruk. Projektledare: Patrik André, Skogsstyrelsen ​

Webbinariet arrangeras inom ramen för fyrlänssamarbetet kring de regionala skogsprogrammen i norra Sverige. Inbjudan riktas till programråd, styrgrupper och arbetsgrupper för de regionala skogsprogrammen i norra Sverige, men möjligheter finns även för andra att delta.

Anmäl dig senast den 24 augusti genom att mejla till: skogsprogrammet.seminarier@skogsstyrelsen.se