Ädellöv – Skötsel av lind, lönn och fågelbär

Datum: 16 mars, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Skype för företag. Avgiftsfri

Under träffen diskuterar vi hur man kan tänka kring att anlägga och sköta bestånd med lind, lönn eller fågelbär. Är målet högklassigt virke, ökad biologisk mångfald eller båda? Kan dessa trädslag bidra till en större variation i blandbestånd med bok och ek? Vi går också igenom vilka möjligheter det finns till ekonomiskt stöd.
Datum: 2021-03-16 Tid: kl 15-16.30

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare och andra som är intresserade av och nyfikna på att lära sig mer om ädellövträd och ädellövskogsbruk.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.
Har du problem med din anmälan kontakta oss via kunskapsportalen@skogsstyrelsen.se.