Ädellöv – Skötsel av ekungskog

Startdatum: 9 mars, 2021
Slutdatum: 18 mars, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Skype för företag. Avgiftsfria

För att lyckas med skötseln av ekungskog krävs kunskap och engagemang. Vi diskuterar hur man sköter ett bestånd från planta till gallring, i synnerhet viktiga delar såsom plantering, röjning, klyk-klippning och ungskogsvård. Vi går också igenom vilka möjligheter det finns till ekonomiskt stöd.
Erbjuds vid två tillfällen:
Datum: 2021-03-09 Tid: kl 15-16.30
eller
Datum: 2021-03-18 Tid: kl 10-11.30

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare och andra som är intresserade av och nyfikna på att lära sig mer om ädellövträd och ädellövskogsbruk.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.
Har du problem med din anmälan kontakta oss via kunskapsportalen@skogsstyrelsen.se.