Ädellövskogsdagen på Ullstorp

Datum: 23 september, 2023
Tid: 10:00 - 14:00
Plats: Ullstorps kursgård, Höör

Välkomna till Ullstorp den 23 september.
Årets program 2023:
Bokföryngring
Röjning i bok
Återvätning
Trähägn – ekplantering
SLU – bokföryngring/forskning
Ekfrämjandet
Naturvårdskötsel

Ingen anmälan. Vi bjuder på fika. Rundan att gå är cirka 1,7 km

Målgrupp för träffen är skogsägare och andra som är intresserade av och nyfikna på att lära sig mer om ädellövträd och ädellövskogsbruk.
Arrangör: Skogsstyrelsen