Tema Lövskog: Rädda asken!

Datum: 22 november, 2023
Tid: 12:30 - 16:00
Plats: Alnarp

Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan.

Välkommen till en eftermiddag med Tema Lövskog, med syfte att lyfta forskning och kunskap kring lövträden i södra Sverige med relevans för sektor och samhälle. Vi välkomnar tjänstemän och praktiker, markägare, studenter och forskare.

Tema Lövskog är ett samlingsnamn för  lövforskning som vi bedriver på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap över alla våra discipliner och forskargrupper. Seminarieserien gör vi gemensamt med Partnerskap Alnarp, Future Forests och intresserade studenter.

Asken Yggdrasil, världsträdet i den nordiska mytologin, ger en aning om hur viktigt trädslaget var för de fornnordiska samhällena. Det avspeglar också hur mäktigt och stort trädet kan växa sig under rätt förhållanden. Tyvärr är asken inte längre en lika vanlig syn ute i landskapet, på grund av den livshotande svampsjukdomen Askskottsjukan.

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har tillsammans med Skogforsk ett avancerat forsknings och utvecklingsprogram för att ta fram mer resistenta genotyper av vår inhemska ask, för att i framtiden kunna säkra trädslaget i den svenska naturen. Michelle Cleary kommer att berätta om projektet och vad som kan vara viktiga åtgärder för att rädda asken.

Nya sjukdomar på både träd och andra växter är något som vi kanske måste vänja oss vid men också något som vi måste lära oss att hantera på tidigt stadium, med ny teknik och med bättre kunskap. Ida Nordström berättar om hur forskning i framkant tillsammans med teknik och medborgarengagemang kan vara vägen framåt.

2.30-13.30 Lunch Alnarpsrestaurangen
13.30-14.00 Mingel och posters Terra Nova
14.00-15.00 Seminarium Myllan Agricum

Michelle Cleary: Rädda asken! Where we are in research and implementation in finding more resistant ash trees.

Ida Nordström: Medborgarforskning och ny teknik- vad kan vi alla göra för att minska skogsskadornas spridning

Arrangör: SLU