Tema Lövskog: Bokskog, historia och betydelse för Sydsverige

Datum: 25 oktober, 2023
Tid: 12:30 - 16:00
Plats: Alnarp

Välkommen till en eftermiddag med Tema Lövskog, med syfte att lyfta forskning och kunskap kring lövträden i södra Sverige med relevans för sektor och samhälle. Vi välkomnar tjänstemän och praktiker, markägare, studenter och forskare.

Tema Lövskog är ett samlingsnamn för  lövforskning som vi bedriver på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap över alla våra discipliner och forskargrupper. Seminarieserien gör vi gemensamt med Partnerskap Alnarp, Future Forests och intresserade studenter.

Bokskogen har haft en stor betydelse för människor och djur under flera tusen år. Trädslaget som tidigare framförallt gav foder till djuren och bränsle till husbehov används numer till möbelindustrin och för att göra finpapper. Men kanske är Sydsveriges bokskogar mest kända för sin skönhet och sina höga natur- och rekreationsvärden. I vårt första seminarium kommer Jörg Brunet att berätta hur bokskogen har förändrats över tid, både till utseende och i utbredning.

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har forskat på bok under hela institutionens historia, vilket i och för sig bara är en liten del av omloppstiden för en bokskog. Vi har idag en hel del skogliga långtidsförsök som ger oss insikt i hur bokskogen kan skötas och föryngras. Men vi lägger fortfarande ut nya försök och prövar nya idéer, det här vill Mikolaj Lula prata med er om under senare delen av seminariet.

Arrangör: SLU

12.30-13.30 Lunch Alnarpsrestaurangen
13.30-14.00 Mingel och posters Terra Nova
14.00-15.00 Seminarium Myllan Agricum Föreläsare

Jörg Brunet: Bokskogen i Sverige – en händelserik historia

Mikolaj Lula:  Nya försök med fröträd och skärmar som ett sätt att föryngra