Hyggesfritt oc håtervätning

Datum: 29 september, 2023
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Mörkamåla, Olofström


Vi besöker en fastighet där omställning till hyggesfritt skogsbruk är påbörjad på en del av
arealen. Hyggesfritt innebär att marken alltid är trädbevuxen. Vi diskuterar olika skäl till att välja
detta och hur man praktiskt går tillväga. På fastigheten finns också Blekinges första
återvätade torvmark. Vi tittar på dikesproppen och berättar om vilka fördelar det finns med att
behålla vattnet i landskapet.
Datum: 29 september kl 13-16
Plats: Mörkamåla, Olofström

Arrangör: Skogsstyrelsen

Till anmälan: Anmäl dig till höstens skogsträffar! – Skogsstyrelsen