Miljöhänsyn

Datum: 6 oktober, 2023
Tid: 14:30 - 17:30
Plats: Osbytrakten


Fokus för träffen är skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn och vikten av en
väl utförd avverkning i produktiva bestånd. Målbilderna som är framtagna av skogsbruket
gemensamt beskriver vanliga förhållanden och vad som behövs för bevarande och en positiv
utveckling över tid. Förutom allmän information om effektiv miljöhänsyn, både för natur- och
kulturmiljöer, tittar vi speciellt på vissa typer av hänsynsbehov, till exempel kantzon mot vatten.
Datum: 6 oktober kl 14.30-17.30
Plats: Möljeryd, Ronneby
Datum: 7 november kl 13-16
Plats: Osby-trakten

Arrangör: Skogsstyrelsen

Till anmälan: Anmäl dig till höstens skogsträffar! – Skogsstyrelsen