Miljöhänsyn

Datum: 7 november, 2023
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Osbytrakten


Fokus för träffen är skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn och vikten av en väl utförd avverkning i produktiva bestånd. Målbilderna som är framtagna av skogsbruket gemensamt beskriver vanliga förhållanden och vad som behövs för bevarande och en positiv utveckling över tid. Förutom allmän information om effektiv miljöhänsyn, både för natur- och kulturmiljöer, tittar vi speciellt på vissa typer av hänsynsbehov, till exempel kantzon mot vatten.
Datum: 7 november kl 13-16
Plats: Osby-trakten

Arrangör: Skogsstyrelsen

Till anmälan: Anmäl dig till höstens skogsträffar! – Skogsstyrelsen