Skogens vatten – tema återvätning

Datum: 3 oktober, 2023
Tid: 17:00 - 18:30
Plats: Digitalt via skype


Vid denna digitala träff tar vi upp vattnets roll om resurs i ditt skogsbrukande. Fokus ligger på
återvätning, att återställa ett områdes naturliga vattenhållande förmåga. Det gynnar både
klimatet genom att binda koldioxid, men också miljön med produktion av renare vatten. Fuktiga
miljöer bidrar också till ett rikt växt- och djurliv.
Även den ekonomiska aspekten finns då kvarhållande av vatten i landskapet kan öka tillväxten i närområdena, i synnerhet vid långvarig torka. Vi tar också upp möjligheten att söka ekonomiskt stöd för återvätning.

Datum: 3 oktober kl 17-18:30
Datum: 5 december kl 17-18:30
Plats: Digital träff via Skype

Arrangör: Skogsstyrelsen
Till anmälan: Anmäl dig till höstens skogsträffar! – Skogsstyrelsen