Kulturmiljövård i skogen

Datum: 13 oktober, 2023
Tid: 13:00 - 17:30
Plats: Visseltofta


Våra skogar är fulla av spår efter tidigare generationers brukande av landskapet. Vi pratar om varför det är viktigt att forn- och kulturlämningar inte skadas i skogsbruket. Vi tittar på några vanliga lämningstyper och ser var vi hittar information om dessa via digitala kartunderlag och e-tjänster. Du får också kunskap om skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn och information om ekonomiskt stöd till natur-och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, Nokås.
Datum: 13 oktober kl 13-17.30
Plats: Visseltofta, Osby
arrangör: Skogsstyrelsen
Till anmälan: Anmäl dig till höstens skogsträffar! – Skogsstyrelsen