Samarbete ger flis i kassan

Datum: 25 oktober, 2023
Tid: 09:00 - 15:30
Plats: Tyringe kurhotell


Välkommen till workshop om skånsk träförädling med fokus på marknad, tillgång och efterfrågan av kvalitetsvirke. Workshopen genomförs inom samarbetsprojektet Skogens värden.
Målgruppen är skogsägare och andra som är en del av värdekedjan, inköpare och lokala träförädlare.
Datum: 25 oktober kl 9-15.30
Plats: Tyringe kurhotell
Arrangör: Projektet Skogens värde

Workshopen riktar sig till dig som är skogsägare eller jobbar inom någon form av träförädling. Syftet är att aktörerna i värdekedjan från skog till färdig kvalitetsprodukt ska lära sig mer om varandras förutsättningar och möjligheter. Du kommer få möjlighet att lyssna på aktörer från värdekedjan och sedan diskutera hur vi kan öka värdet i varje länk av kedjan. De övergripande frågor som kommer diskuteras är hur vi kan skapa nätverk för hela värdekedjan och hur varje länk i kedjan kan bli en bra beställare.

Preliminärt program:
☕Frukost 9-9.30
🪵Presentationer, berättelser från ”vardagen”, behov och möjligheter

  • Gärsnäs AB
  • Järseke såg
  • Föreningen Specialträ
  • Södra skogsägarna
  • Skogsmaskinentreprenörer/manuell huggare
  • Skogsägare

🍽️Lunch 12 – 13
🪵Grupparbete 2×45 med våra frågeställningar
☕Fika
🪵Sammanfattning & Nästa steg
🪵15.30 avslut

Kontaktperson: Jan Lannér, Skogsstyrelsen eller Åke Högman, Länsstyrelsen Skåne

Till anmälan: Workshop för att öka Skogens Värden | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Läs mer om projektet på sidan om Skogens värde: Skogens värden – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)