Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägaren att ta sitt ansvar?

Datum: 4 oktober, 2023
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till LU Land frukostseminarium #23!

Sedan Skogsstyrelsen lade ner nyckelbiotopsinventeringen har det blivit svårare för markägarna att få kunskap om vilka värdefulla livsmiljöer som finns i deras skogar, och frågan om hur skogsägarna ska kunna leva upp till de hänsynskrav som ställs på dem för att nå målen för biologisk mångfald har aktualiserats. Vid dagens webbinarium får vi höra om vad som behövs för att följa upp artbevarande, vilken roll nyckelbiotopsinventeringen haft i detta arbete, och hur långt man kan nå med existerande miljöövervakningsprogram. Vi får också en insyn i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets arbete med att ta fram ett rikstäckande kunskapsunderlag om höga naturvärden, med hjälp av existerande miljöövervakning och AI.

Medverka gör Ola Olsson (Lunds universitet) och Erik Kretz (Skogsstyrelsen). Moderator är Johanna Stadmark (Lunds universitet). 

Anmälan görs senast 2 oktober via webformuläret i följande länk: LU Land frukostseminarium #23: Hur kan den biologiska mångfalden i skogen kartläggas så att det blir enklare för markägare att ta sitt ansvar? | LU Land