Är kontinuitetsskogsbruk lösningen på framtida utmaningar?

Datum: 1 december, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom

Debatten om den svenska skogen är intensiv. Hur ska våra skogar skötas för att möta industrins behov, skogsägarnas intressen, framtidens klimatförändringar, friluftslivets ökade betydelse, och samtidigt bidra till mer artrikedom i skogen? Hyggesfritt skogsbruk, eller kontinuitetskogsbruk, innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Dessa metoder diskuteras i ökande grad som alternativ, men kan kontinuitetskogsbruk möta samhällets förväntningar, och till vilken grad är det möjligt?

Välkommen till ett LU Land frukostseminarium där vi belyser och diskuterar utmaningar och möjligheter med hyggesfritt skogsbruk, efter inledande presentationer från Ida Wallin (forskare vid Freiburgs universitet i Tyskland), och Peter Ask (miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog). Seminariet modereras av Marianne Hall, forskningskoordinator vid Lunds universitet.

Datum & Tid: onsdagen den 1 december 2021, kl 8:30-9:30

Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut till registrerade deltagare dagen innan seminariet)

Anmälan: Senast 29 november via länk

Anmälan görs senast 29 november via följande länk:
Anmälan till LU Lands frukostseminarium # 11: ”Är kontinuitetsskogsbruk lösningen på framtida utmaningar?” | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Välkommen önskar LU Land /genom Sara Brogaard, Torsten Krause & Juliana Dänhardt