Hållbar ökning av tillgången på biomassa

Datum: 24 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: På plats eller digitalt via Zoom

I vår strävan att nå nettonollutsläpp och ta itu med klimatförändringarna under de kommande årtiondena är
hållbar produktion och användning av biomassa är avgörande för att tillgodose våra behov av energi och material
förutom mat och foder. Ökad efterfrågan på denna begränsade resurs kräver att man fastställer prioriteringar för
användningen av biomassa för att matcha dess försörjning.

Med tanke på det snabbt föränderliga landskapet för energiomställning måste man snarast överväga att öka användningen av biomassa för produktion av kemikalier och material med högre mervärde. Denna workshop samlar tre experter och en industriell intressent som kommer att belysa dessa frågor samt behovet av miljörelaterade
att stödja politik och affärsstrategier ur svenskt och EU-perspektiv.

Evenemanget arrangeras av forskningsprogrammet STEPS – Hållbar plast och omställningsvägar vid Lunds universitet och finansierades av Mistra, Den svenska fonden för strategisk miljöforskning.

Talare:
Per Klevnäs, materialekonom
Lovisa Björnsson, Lunds universitet: Markens organiska kol – en viktig vinkel på hållbar biomassa
försörjning från jordbruket
Pål Börjesson, Lunds universitet: Miljömässig hållbarhet för ökad biomassaförsörjning
Mats Wallin, Södra

Auditorium, Medicon Village & Digital livesändning
24 November 2021, 14:00-15:30