Övervakning av pollinatörer – varför, var och hur?

Datum: 24 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom

Tid: Onsdagen den 24 november 2021, kl 8:30 – 9:30

Plats: Digitalt via Zoom Webinar (länk skickas till registrerade deltagare dagen innan seminariet)

Anmälan: Senast 22 november via följande länk
Anmälan till föreläsningen ”Övervakning av pollinatörer – varför, var, och hur?” | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) (lu.se)

Hur går det egentligen för pollinatörerna? Kunskapsunderlaget brister när det gäller många arters tillstånd och utveckling, så denna ofta ställda fråga har inget tydligt svar. Detta försvårar planering och uppföljning av pollinatörsgynnande åtgärder, men ett nytt EU-initiativ ska råda bot på kunskapsbristen. Lars Pettersson, docent i zooekologi vid Lunds universitet och samordnare för Svensk Dagfjärilsövervakning sedan starten 2010, berättar om EUs planer för systematisk pollinatörsövervakning i medlemsländerna, och om pågående och kommande pilotförsök som testar hur denna övervakning kan komma att se ut i Sverige.

För mer information, se länken nedan:

Övervakning av pollinatörer – varför, var och hur? | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) (lu.se)

Föreläsningsserien är ett samarrangemang mellan det tematiska samverkansinitiativet LU Land och Länsstyrelsen Skåne, och riktar sig till dig som arbetar med vilda pollinatörer eller pollinering, eller som av andra skäl är intresserad av dessa frågor. Detta är tredje seminarietillfället inom ramen för denna serie, som planeras fortsätta till våren. Mer information om vårens program återkommer vi med framöver.

OBS att föreläsningen om urbana pollinatörer, som ursprungligen var planerat till detta tillfälle, fick tyvärr skjutas upp. Men vi hoppas kunna återkomma med ny tid för denna föreläsning i vårens program.

Välkommen önskar LU Land & Länsstyrelsen Skåne! /Genom Juliana, Pernilla & Gabrielle

Pollineringsuppdraget Länsstyrelsen Skåne
Pollineringsuppdraget Länsstyrelsen Skåne