Nationella skogsprogrammets årskonferens – fokus på skogen

Datum: 14 februari, 2022
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt

Skogsprogrammets årskonferens är en årlig mötesplats för diskussion och dialog inom skogsprogrammet. Årskonferensen riktar sig till alla som har intresse av skogen och som via dialog och samverkan är intresserade att bidra till skogsprogrammets vision och mål för de olika fokusområdena.

Årets konferens har fokus på aktuellt inom skogspolitiken, bland annat skogspropositionen och vad den nya landsbygdsministern vill. Vi ges även möjlighet att reflektera runt en omvärldsanalys och vad som händer i EU-arbetet, och hur det kan påverka svensk skog och skogsbruk. De regionala processerna och skogsprogrammen blir en allt viktigare del av skogsprogrammets genomförande. Hur fungerar denna samverkan och hur förs goda exempel vidare? En politisk diskussion avslutar dagen. Ett mer detaljerat program publiceras på den här webbsidan i januari.

Konferensen anordnas av Skogsstyrelsen, Näringsdepartementet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Anmäl dig senast 28 januari

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 28 januari. Möteslänk samt detaljerat program skickas ut i anslutning till konferensen.

Har du frågor? Mejla, så hör vi av oss. Mejladress: skogsprogrammetkonferens@skogsstyrelsen.se

Välkommen!
Skogsstyrelsen, Näringsdepartementet och Sveriges Lantbruksuniversitet