Att gynna vilda pollinatörer – vad säger forskningen? 31 augusti

Datum: 31 augusti, 2022
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt

Hur vi brukar marken är avgörande för våra pollinatörer, både globalt och i ett svenskt kontext. Men vad vet vi egentligen om hur olika markanvändningsfaktorer påverkar pollinerande insekter?

Vid dagens seminarium kommer Yann Clough, professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, att presentera de viktigaste trender och insikter baserade ett växande antal nationella och internationella studier. Hon berör frågor som: Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra delar av världen? Vad innebär förändringar i olika typer av landskap för våra pollinatörer? Hur påverkar klimatförändringar länken mellan markanvändning och pollinatörer? Och vad innebär det för och i  praktiken?

Seminariet ingår i föreläsningsserien ”Att gynna vilda pollinatörer – vad säger forskningen?”, som samarrangeras av Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet (genom samverkansinitiativet LU Land, Centrum för miljö- och klimatvetenskap och Biologiska institutionen). 

Syftet med föreläsningsserien är att stärka samverkan mellan forskning och samhälle kring frågor relaterade till vilda pollinatörer och pollinering. Genom att skapa möjlighet till möten och diskussioner mellan olika aktörer, hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för både forskning och samhälleliga processer, och därmed öka tillämpningen av aktuella forskningsresultat i samhället.

Antal och mångfald av vilda pollinatörer – ett resultat av hur vi brukar marken | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) (lu.se)

Plats: Digitalt via Zoom (möteslänken skickas till registrerade deltagare dagen innan seminariet)

Målgrupp: Forskare, samhällsaktörer och intresserad allmänhet

Kontakt: juliana.danhardt@cec.lu.se