Nytt liv i skogens viktigaste träd

Startdatum: 22 september, 2022
Slutdatum: 23 september, 2022
Tid: 13:00 - 00:00
Plats: I Kristianstad kommun, inne/fält

Kan du hjälpa skogens viktigaste träd att få nytt liv? Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ökad kunskap om hur träd som har påverkats av människan kan identifieras och hur de kan tas om hand för att förlänga deras liv. Det blir både teori och praktisk övning i beskärning och röjning kring till exempel gamla ekar, enar, sälg och andra träd som har spår av hamling. Människans tidigare bruk av träden tas också upp liksom deras betydelse för andra arter i skogen.

Workshopen arrangeras av Regionmuseet Skåne i samarbete med arboristföretaget SveArb AB. Den består av ett inomhuspass och ett utomhuspass under två halvdagar:

Vi startar inomhus den 22 september 13.00-16.30, fika ingår. Den 23 september är vi i skogen mellan kl.9.00-13.00, lunch ingår.

Workshopen hålls i Kristianstads kommun, mer detaljer kommer i inbjudan efter anmälan.

Anmälan

Välkommen med din anmälan!
Åsa Jakobsson, 0707 – 84 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Finansiering

Aktiviteten genomförs med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU