Digital filmpremiär ”Uppdrag Fotspår”

Datum: 26 januari, 2022
Tid: 14:30 - 16:00
Plats: Digitalt

”Leave nothing but footprints”.

Under landshövdingens frukostmöten kring hållbara besök i naturen lyfte Tourism in Skåne att de ville jobba lite extra med ”Leave nothing but footprints” och ansvarsfullt gästskap under året och det resulterade i detta.

Dokumentären skildrar den första delen av Tourism in Skånes spännande innovationsresa med målet att hitta framtidens lösningar för naturturism på naturens villkor. Med siktet på att vidga perspektivet och få in nya tankar skapade Tourism in Skåne ”Uppdrag Fotspår” i samarbete med Länsstyrelsen.

Tio deltagare, alla med olika bakgrund och kompetenser, valdes ut till ett internationellt team för en unik, sju dagar lång innovationsworkshop på plats i Söderåsens Nationalpark. Deras uppdrag var att utforska om det går att öka besökarnas samhörighet med naturen och därmed minska deras negativa avtryck.

Filmteamet Gade 18 följde deras process och resultatet blev dokumentären ”Leave nothing but footprints”.

Trenden att umgås utomhus håller i sig. Nya målgrupper letar sig ut, vilket är positivt ur många perspektiv, men det innebär också en ökad belastning på våra naturområden och nya problem som måste lösas. Därför behöver vi tänka nytt – och tillsammans. Vi är flera aktörer och personer som behöver samverka för att vi ska lyckas skapa framtidens lösningar för naturturism på naturens villkor. Låt dig inspireras av teamets arbete och nya infallsvinklar och lyssna till panelens reflektioner efter filmen.

När: 26 januari 2022
Tid: 14:30- 16:00

Anmäl dig här:

Filmpremiär! | Tourism in Skåne (tourisminskane.com)