Medverka i kalendern ”Följ med ut 2022”

Datum: 15 februari, 2022
Tid: 10:00 - 11:00

Du som arrangerar naturaktiviteter runt om i Skånes naturreservat och strövområden kan medverka i naturguidningskalendern för år 2022. Kalendern spänner över perioden april-november och vänder sig till den naturintresserade allmänheten. Naturen och naturhänsyn ska stå i fokus för aktiviteten och arrangeras av föreningar, guideföretag, stiftelser, stat eller kommuner.

Förslag på aktiviteter skickas senast den 15 februari 2022. Vid två tillfällen kan du komplettera med sommar- & höstaktiviteter, dead-lines 15 maj och 15 augusti.

Skicka information om aktiviteter enligt nedan till Carina Zätterström

  • Kort beskrivning av aktiviteten (2-3 meningar)
  • Datum och tidpunkt (både start och avslut)
  • Samlingsplats
  • Arrangör och kontakt (inkl mobil eller e-post)
  • ev. föranmälan och avgift
  • ev möjligheter att ta sig dit med buss/tåg

VAR: Skicka till Carina.Zatterstrom@lansstyrelsen.se
KOSTNAD: gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:15 feb 2022