Dikeskartan – där innovation sprids som ringar på vattnet

Datum: 5 oktober, 2022
Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Digitalt

Dikeskartan är ett bra exempel på hur ny information och öppna data skapar bred samhällsnytta och vidare innovation. William Lidberg (SLU) och Matti Ermold (Naturvårdsverket) med flera berättar om hur man med små resurser och bred samverkan kan gå från idé till utveckling och framgång.

Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige med hjälp av laserdata och artificiell intelligens. Resultatet blev häpnadsväckande 24 varv runt jorden med diken, en fördubblad kartlagd längd av vattendrag i Sverige. Nu blir vi många som är bättre rustade för att värna vatten, hjälpa hav och möta klimatutmaningar!

Vad är receptet bakom en sådan framgång då? Jo, det är en bra idé, bra grunddata, brorsans grafikkort, en lastpall, bra kompisar, Nationellt skogsdatalabb och en jäkla energi. Genom att öppet dela data och erfarenheter har andra kreativa människor kunnat ta vid så att innovationer kan sprida sig – som ringar på vattnet…

Program:
*Välkommen
*Knep för att lyckas
*Vad finns och hur har dikeskartan tagits fram
*Hur har den använts och utvecklats vidare – användarexempel

Föranmälan senast den 4/10. Möteslänk skickas ut i god tid före aktiviteten. Seminariet kommer spelas in.

Kontakt: meit.oberg@skogsstyrelsen.se