Körning av AI-modeller på liveströmmad video från drönare

Datum: 7 oktober, 2022
Tid: 10:00 - 11:15
Plats: Digitalt

Skogsdatalabbet bjuder in till presentation och demo på körning av AI-modeller på live-strömmad video från drönare för att identifiera trädarter och skador på skog.

Skogsstyrelsen började 2019 att köra AI-modeller på drönarbilder för att identifiera trädarter och skador på träd. Under de kommande åren fortsatte Skogsstyrelsen med att köra AI-modeller även på inspelad drönarvideo. Men snart dök behovet upp av att kunna göra samma sak på live-strömmad drönarvideo och efter flera försök lyckades det också.

Under den här sessionen får ni både en helhetsbild och detaljerad insikt i konceptet bakom körning av AI-modeller på live-strömmad drönaravideo samt vilka teknologier som kombineras för att uppnå detta. Dessutom så demonstreras hela konceptet från en av Skogsstyrelsens skogsfastigheter.

Anmälan senast 6 oktober. Möteslänk skickas ut i god tid före aktiviteten.
Kontakt: merit.oberg@skogsstyrelsen.se