Skogsskador – idag och imorgon

Datum: 6 december, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm (T: Odenplan)

Skador på skog förväntas öka. KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete.

De pågående klimatförändringarna gör att många skadegörare gynnas. Vid seminariet kommer kommitténs slutsatser rörande dagens skadeläge att sammanfattas. Vi kommer också att diskutera hur man kan arbeta framgent med skogsskadefrågor. Fokus kommer att vara på framtiden. 
Boka dagen redan nu – inbjudan med detaljerat program kommer senare.