LU Land föreläsning – Pollinatörer och Grön infrastruktur

Datum: 30 november, 2022
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via Zoom

Grön infrastruktur har blivit ett populärt begrepp i policysammanhang, och tillämpas på många håll för att gynna landskap som är rika på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Enligt ekologiska grundprinciper bör man fästa uppmärksamhet på livsmiljöernas mängd och kvalitet för att upprätthålla en välfungerande grön infrastruktur, men vad betyder detta rent konkret för våra vilda pollinatörer?

Vid dagens seminarium kommer Johan Ekroos, biträdande professor vid Helsingfors universitet, Finland, att berätta om grön infrastruktur från pollinatörernas perspektiv. Moderator är Måns Bruun, Länsstyrelsen Skåne.

Seminariet ingår i föreläsningsserien ”Att gynna vilda pollinatörer – vad säger forskningen?”, som samarrangeras av Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet (genom samverkansinitiativet LU Land, Centrum för miljö- och klimatvetenskap och Biologiska institutionen). 

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med vilda pollinatörer eller pollinering, eller är intresserad av ämnet av andra skäl.

Varmt välkommen!

Anmälan görs senast 28 november via anmälningsförmuläret på följande länk:
Anmälan till föreläsningen ”Pollinatörer och Grön infrastruktur” | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) (lu.se)