ForestPath: Hitta vägen i skogen – Tillsammans mot multifunktionella skogar i södra Sverige

Datum: 17 mars, 2023
Tid: 13:15 - 14:00
Plats: Digitalt via Zoom

Cecilia Akselsson håller ett seminarium om projektet ForestPath.
Observera att seminariet ges på engelska.

Att hitta strategier som främjar flera mål och är acceptabla för ägare och andra intressegrupper är ett nödvändigt steg mot skogens multifunktionalitet. För detta ändamål har vi samlat ett team som representerar fyra nyckeldiscipliner – ekologi, skogsförvaltning, juridik och miljöpsykologi och skisserat ett projekt med stark berörda parters deltagande.

Vårt mål är att identifiera förvaltningsstrategier som balanserar och lindrar avvägningar mellan skogsproduktion, biologisk mångfald, begränsning av klimatförändringar och människors välbefinnande. Föreslagna lösningar kommer att utvärderas med intressenter.

Arrangör: Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet