Nytt liv i skogens viktigaste träd

Startdatum: 20 april, 2023
Slutdatum: 21 april, 2023
Tid: 13:00 - 13:00
Plats: Den 20 april kl. 13.00-16.30. Den 21 april kl. 9.00-13.00.

Kan du hjälpa skogens viktigaste träd att få nytt liv? Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ökad kunskap om hur träd som har påverkats av människan kan identifieras och hur de kan tas om hand för att förlänga deras liv. Det blir både teori och praktisk övning i beskärning och röjning kring till exempel gamla ekar, enar, sälg och andra träd som har spår av hamling. Människans tidigare bruk av träden tas också upp liksom deras betydelse för andra arter i skogen.

Workshopen arrangeras av Regionmuseet Skåne i samarbete med arboristföretaget SveArb AB. Den består av ett inomhuspass och ett utomhuspass under två halvdagar. Vi startar inomhus den 20 april kl. 13.00-16.30, fika ingår. Den 21 april är vi i skogen mellan kl. 9.00-13.00, lunch ingår.

Workshopen hålls i Kristianstads kommun, mer detaljer kommer i inbjudan efter anmälan. Workshoparna planerades ursprungligen att hållas 22–23 september, men är framflyttade.

Välkommen med din anmälan!

Dag 1 20 april: Nytt liv i skogens viktigaste träd – Regionmuseet Skåne
Dag 2 21 april: Nytt liv i skogens viktigaste träd – Regionmuseet Skåne

Åsa Jakobsson, 0707 – 84 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Finansiering: Aktiviteten genomförs med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU