Hållbar energiförsörjning i ett fossilfritt samhälle. LU Land

Datum: 1 februari, 2023
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via Zoom

Energiförsörjningen är ett aktuellt ämne inte bara på grund av höga energipriser och sanktioner mot Ryssland. Samhällets mål om att ställa om till mer förnybara energikällor har ökat efterfrågan på exempelvis biobränsle, samtidigt som kraven att ta hänsyn till andra mål såsom biologisk mångfald under produktionen höjs. Detta ställer höga krav på såväl energiproducenter som skogsbruk och andra leverantörer av biomassa. Vid detta frukostseminarium diskuterar vi dilemmat hur vi kan trygga vår energiförsörjning i ett fossilfritt samhälle och samtidigt tar hänsyn till biologisk mångfald.

Medverka gör Annika Widmark Sjöstedt (Kraftringen), Pål Börjesson (LTH, Lunds universitet), Henrik Smith (CEC, Lunds universitet) samt en representant från Södra skogsägarna. Moderator är Johanna Alkan Olsson (CEC, Lunds universitet).

Anmälan görs senast 30 januari via webformuläret i följande länk:

Anmälan till LU Land frukostseminarium #20: Hållbar energiförsörjning i ett fossilfritt samhälle | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Kolla också gärna in LU Lands hemsida för fler aktiviteter med fokus på samverkan och hållbar markanvändning: www.luland.lu.se