Granbarkborren i Skåne och Blekinge

Datum: 15 april, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Träffarna genomförs på distans via Skype för företag och är avgiftsfria.

Under denna träff går vi igenom hur du kan förebygga, upptäcka och bekämpa angrepp av granbarkborren. Vi går igenom faktorer
som orsakat nuvarande skadesituation, biologi, hur de uppträder och framtidsaspekter utifrån de geografiska förutsättningarna i Skåne och
Blekinge. Vi berör de regelverk som är viktiga att ha kännedom om och visar digitala hjälpmedel som du kan använda i bekämpningen av
granbarkborren.

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare och andra som är intresserade av och nyfikna på att lära sig mer om granbarkborren och framtidens skogar.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.
Har du problem med din anmälan kontakta oss via kunskapsportalen@skogsstyrelsen.se.