Skogens sociala värden – Allemansrätten och rekreation i skogen

Datum: 7 april, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Träffarna genomförs på distans via Skype för företag och är avgiftsfria.

Under träffen tittar vi på skogens betydelse för människan ur ett upplevelseperspektiv och diskuterar hur du som markägare kan främja
skogens olika sociala värden. Vi tittar på allemansrätten från markägarens synvinkel och diskuterar rättigheter och skyldigheter förenat
med friluftsliv. Vi berör också skogssektorns gemensamma Målbilder för god miljöhänsyn för rekreation och sociala värden. Träffen genomförs
i samarbete med Länsstyrelsen Skåne.
Datum: 2021-04-07 Tid: kl 15-16.30

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare, skogliga aktörer, allmänhet och andra som på något sätt är berörda och/eller intresserade av skogens sociala värden.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.