Naturhänsyn i skogen – praktisk naturvård

Datum: 22 april, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Träffen genomförs på distans via Skype för företag och är avgiftsfri.

Under denna träff ger vi exempel på åtgärder som du kan utföra för att bevara och höja naturvärden i skogliga miljöer som är representativa för Skåne och Blekinge. Vi går igenom bevarande av biologisk mångfald ur ett
landskapsperspektiv och lyfter möjligheter till naturvård vid alla skogliga åtgärder, både i produktionsskogen och i områden som är avsatta för naturvårdsändamål. Vi berör olika skyddsformer och ekonomiska stöd som finns att söka för att gynna naturvärden i skogen och
visar digitala hjälpmedel.

Datum: 2021-04-22 Tid: kl 15-16:30
Välkommen med din anmälan senast 19 april.

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare och andra som är intresserade av och nyfikna på att lära mer om naturhänsyn i skogen.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.
Har du problem med din anmälan kontakta oss via kunskapsportalen@skogsstyrelsen.se.