Skånsk landskapsdag 2021

Datum: 8 juni, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom

8 juni kör vi!
Digital inspirerande halvdag om skogens olika funktioner och nyttor!

Välkommen till en digitalt förlagd förmiddag med temat skogens mångfunktionalitet, presenterat av årets värdkommun, Osby!
Förmiddagen består av föreläsningar och filmer som bland annat behandlar kontrasterna mellan traditionellt och hyggesfritt skogsbruk. Kulturhistoriska lämningar och folktron kopplat till skogen. Varför mår vi bättre när vi vistas i skogen och hur kan skogens värden göras tillgängliga för både små och stora människor och djur.
Anmälningslänk och kostnad kommer inom kort.
Målgrupp: Tjänstepersoner, politiker, forskare, studenter och andra med intresse för landskapsfrågor och dagens tema.
När: Tisdagen den 8 juni 2021. Kl. 9-12.30
Var: Via zoom

Arrangörer: Osby kommun, Högskolan Kristianstad, Länsstyrelsen Skåne, Hässleholms kommun, SLU, Skånes hembygdsförbund, Region Skåne, Regionmuseet Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Läs hela programmet här.