Hyggesfria metoder – temadag

nov192021

Tid: 13.00-16.00

Plats: Lilla Trånghyltan, Lönsboda

Under denna eftermiddag i skogen tittar vi på ett bestånd som brukats hyggesfritt i cirka 40 år. Hur ser skogen ut idag och hur ser siffrorna ut gällande tillväxt och uttag? Vi ägnar oss också åt framtidsspaning; hur ser framtiden ut för detta
bestånd?
Plats: Lilla Trånghyltan, Lönsboda
Datum: 2021-11-19 Tid: kl 13-16

Arrangeras av Skogsstyrelsen