Viltskador – träff i skogen

Datum: 3 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Ulvshult, Lönsboda

Klövvilt orsakar skador på skog genom bete och fejning. I fält tittar vi på skador och diskuterar ekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Vi belyser vikten av ståndortsanpassat skogsbruk med rätt trädslag på rätt mark och redogör för resultatet av inventering av betesskador i Skåne och Blekinge.
Plats: Ulvshult, Lönsboda
Datum: 2021-11-03 Tid: kl 13-16

Arrangeras av Skogsstyrelsen