Skogsskötsel för hög och säker tillväxt

Datum: 22 oktober, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Bodarp, Osby

Träffen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du sköter barrträdsdominerad skog för hög och säker tillväxt. Huvudtemat under träffen är skötselmodellen 3T som är en enkel ledstång för skötsel av dessa skogar. Du får även se exempel på hur du med enkla åtgärder kan återskapa viktiga ekologiska strukturer som bidrar till att fler arter kan trivas i produktionsskogen.
Plats: Bodarp, Osby
Datum: 2021-10-22 Tid: kl 13-16

Arrangeras av Skogsstyrelsen