Hyggesfritt och återvätning

Datum: 21 april, 2023
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Mörkamåla Olofström

Vi besöker en fastighet där omställning till hyggesfritt skogsbruk är påbörjad på en del av arealen. Hyggesfritt innebär att marken alltid är trädbevuxen. Vi diskuterar olika skäl till att välja detta och hur man praktiskt går tillväga. På fastigheten finns också Blekinges första återvätade torvmark. Vi tittar på dikesproppen och berättar om vilka fördelar det finns med att behålla vattnet i landskapet.

Arrangör: Skogsstyrelsen