Informationsträff kring naturvårdande skötsel

Datum: 5 maj, 2023
Tid: 13:00 - 17:00
Plats: Ullstorps kursgård utanför Höör. Träffen avslutas i Munkarp.

Här får du veta mer om skötsel av natur- och kulturvärden med fokus på lövskog, bryn och trädbärande betesmarker. Du får många konkreta tips på hur du gynna den biologiska mångfalden på din fastighet och information om ekonomiska stöd till naturvårdande skötsel.

Vid träffen i Skåne tittar vi på skötsel utförd av arborister och markägare. Länsstyrelsen medverkar och informerar om pollinerande insekter.

Arrangör: Skogsstyrelsen