Informationskvällar

Startdatum: 1 mars, 2023
Slutdatum: 15 mars, 2023
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Fysiska träffar

Vid dessa träffar ute i skogen får du aktuell information särskilt riktad till dig som har skog i Skåne. Vi informerar om:

  • Hyggesfritt skogsbruk
  • Skötsel av ädellövskog
  • Återvätning av torvmarker

Dessutom får du översiktlig information om klimatet och klimatförändringar, ekonomiska stöd och Skogsstyrelsens digitala tjänster och verktyg.

Anmäl dig till den eller de informationsträffar du är intresserad av via länken. Anmäl dig till vårens skogsträffar! – Skogsstyrelsen

Onsdag 1 mars kl. 18-21: Hotell Erikslund utanför Ängelholm 
Tisdag 7 mars kl. 18-21: Gamla naturbruksgymnasiet i Osby 
Tisdag 14 mars kl. 18-21: Röda rummet Ekologihuset på Lunds universitet 
Onsdag 15 mars kl. 18-21: Blå Salongen på Kulturhuset i Hässleholm