Informationsträff för kvinnor

Datum: 7 oktober, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Ullstorps kursgård, Höör

Träffen riktar sig till dig som är kvinna och redan är skogsägare eller funderar på att bli det. På
träffen kommer du att lära dig mer om hur du kan möta klimatförändringarna genom att variera ditt
skogsbruk. Vi kommer börja inomhus för att sen gå ut i skogen för att besöka bestånd med
planterad bok, planterad björk och titta på omställningen av ett bestånd till hyggesfritt
skogsbruk. Du får också träffa företrädare för Spillkråkan, ett nätverk för Sveriges kvinnliga
skogsägare. Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Datum: 7 oktober kl 13-16
Plats: Ullstorps kursgård, Höör
Arrangör: Skogsstyrelsen
Till skogsträffarna kan du också anmäla dig via e-post till skane@skogsstyrelsen.se
Ange namn, e-postadress och till vilken skogsträff du anmäler dig. Anmäl dig senast fyra dagar före respektive träff.