Skog med variation i Skåne

Datum: 4 oktober, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Simontorp, skyltat vägen Lönsboda - Glimåkra.

Ett variationsrikt skogsbruk kan bli betydelsefullt i takt med att klimatet förändras, men också med hänsyn till riskspridning och ekonomi. Vi tar upp aktuella frågeställningar kring Mera tall, vilt och hyggesfritt skogsbruk, främst frågor kring produktion men också miljö och naturvårdande skötsel. Att tänka långsiktigt, sprida riskerna och arbeta med mål i sitt skogsbrukande är viktiga punkter. Du får också information om ekonomiska stöd för naturvård.
Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Datum: 4 oktober kl 13-16
Plats: Simontorp, skyltat vägen Lönsboda – Glimåkra.
Arrangör: Skogsstyrelsen

Till skogsträffarna kan du också anmäla dig via e-post till skane@skogsstyrelsen.se
Ange namn, e-postadress och till vilken skogsträff du anmäler dig. Anmäl dig senast fyra dagar före respektive träff.