Ädellövskogsdagen Ullstorp

Datum: 24 september, 2022
Tid: 10:00 - 14:00
Plats: Skogsstyrelsens kursgård i Ullstorp

Välkommen till en dag som ger dig inspiration och den senaste kunskapen om skötsel av skog, i synnerhet ädellövskog med bok och ek.
Det här året ser på vissa håll ut att bli ett bokollonår. För att öka chansen till en lyckad föryngring så är det viktigt att ha en god föryngringsplanering, under ädellövskogsdagen får du konkreta exempel på vad som krävs för att lyckas med din bokföryngring. Dessutom får du information om ekonomiska stöd för skötsel av ädellövskog.

Dag och tid: lördag 24 september, drop-in kl 10-14

Plats: Ullstorps kursgård, Höör

Övrig information: Ingen anmälan. Vi bjuder på fika. Rundan att gå är cirka 1,7 km

Kontaktperson: Magnus Bondesson, magnus.bondesson@skogsstyrelsen.se