Pollinatörernas värde för växter och människor

Datum: 28 september, 2022
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt

Vid detta seminarium kommer Ulrika Samnegård, forskare vid Biologiska institutionen, och Veronica Hederström, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, att ge exempel från sin och andras forskning om pollinatörernas värde för odlade och vilda växter. Vilken roll spelar pollinatörernas beteende när det gäller hur bra de är på att pollinera våra kulturväxter? Varför är det viktigt för både odlade och vilda växter att det finns en mångfald på pollinatörer i omgivningen? Hur skulle den svenska midsommaren se ut utan pollinatörer? Detta är några av de frågor som kommer att belysas under seminariet.

Seminariet ingår i föreläsningsserien ”Att gynna vilda pollinatörer – vad säger forskningen?”, som samarrangeras av Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet (genom samverkansinitiativet LU Land, Centrum för miljö- och klimatvetenskap och Biologiska institutionen). 

Syftet med föreläsningsserien är att stärka samverkan mellan forskning och samhälle kring frågor relaterade till vilda pollinatörer och pollinering. Genom att skapa möjlighet till möten och diskussioner mellan olika aktörer, hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för både forskning och samhälleliga processer, och därmed öka tillämpningen av aktuella forskningsresultat i samhället.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med vilda pollinatörer eller pollinering, eller är intresserad av ämnet av andra skäl.

Välkommen med din anmälan