Ta i trä – en workshop om skånsk lokalproducerad träförädling

Datum: 25 oktober, 2022
Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Helgegården i Skepparslöv.

Skånsk skogsstrategi i samarbetet med Skogsstyrelsen Skåne bjuder in till en workshop tisdag 25/10, kl. 10–15
på Helgegården i Skepparslöv.

Utgångspunkt är en pågående förstudie, ”TA I TRÄ” som grundar sig på aktivitet ”Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad” i den skånska skogsstrategin: Förstudien görs i samarbete mellan Jan Lannér, Skogsstyrelsen och Åke Högman, Skånsk skogsstrategi, som tillsammans kommer att leda workshopen.
Frågeställningarna under dagen kommer att ta upp förutsättningar,
behov och önskemål gällande lokalproducerad skånsk trädförädling.
Medverkande föredragshållare:
•Anders Ekstrand, Specialträ
•Johannes Barnekow Sinclairsholm
•Jenny Fröberg, Skogens Kraft

Kaffe och smörgås, lunch och eftermiddagsfika ingår.
Varmt välkommen!

Anmäl dig till Åke Högman eller Jan Lannér:
Jan Lannér, jan.lanner@skogsstyrelsen.se
Åke Högman, ake@sbbs.se
Skånsk skogsstrategi i samarbete med Leader Skånes Ess.