IUFRO World Congress i Stockholm 23–29 juni 2024

Startdatum: 23 juni, 2024
Slutdatum: 29 juni, 2024
Heldagsevenemang
Plats: Stockholm

•Den största kongressen i världen inom skogsforskning under 2024.
• Fler än 5 000 vetenskapliga bidrag från 112 länder har skickats in till kongressen.
• Resultatet av kongressen kommer att lägga grunden för de kommande årens globala forskningsagenda.

Huvudtema: Forests & Society Towards 2050

Kongressens underteman är:

•Stärka skogens motståndskraft och anpassning till stress.
•En ansvarsfull skoglig bioekonomi.
•Mångfald inom skogen och tjänster från dess ekosystem.
•Skog och hållbara samhällen.
•Skog för framtiden.

Mer information och anmälan på www.iufro2024.com

IUFRO, InternationalUnionofForestResearchOrganizations, är ett globalt nätverk av forskare inom skog.