Sydsvensk klimatanpassningskonferens

Datum: 6 december, 2023
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: IKEA-salen, hus N, Växjö

Hur klarar skogen framtidens klimat? Välkommen till Växjö på en regional skogskonferens den 6 december om klimatanpassning i södra Sverige, inklusive föreläsningar och rundabordssamtal.

Skogen möter redan nu ett förändrat klimat. Erfarenheterna efter torkan 2018 visar tydligt vad ett förändrat klimat betyder i praktiken samtidigt som det sätter fingret på behovet av beredskap och hållbara arbetssätt.

Konferensen är tänkt som ett avstamp för och inspiration till fortsatta utvecklingsinsatser i organisationer men också i samverkan och inom forskningen. Klimatanpassning handlar om att rusta skogen och systemen runt skogen för ett förändrat klimat. Konferensen syftar till att höja blicken, bredda bilden för att därigenom öka både vilja och förmåga att anpassa skogen och dess system för ett förändrat klimat. 

Läs mer om konferensen och anmäl dig på Linnéuniversitetets webbplats.

Konferensen arrangeras i nära samverkan med Skogsstyrelsens regionala sektorsråd de regionala skogsprogrammen/skogsstrategierna i Götaland (exklusive Gotland). Även representanter från Skogssektorn kommer att delta i programmet.

Välkommen du som är skogsägare, forskare, student eller yrkesverksam såväl inom som utanför skogssektorn!

Moderator är Lotta Möller. Konferensens inleds med en serie föreläsningar:

  • Erik Kjellström från SMHI om vart klimatet är på väg.
  • Carin Nilsson från Skogsstyrelsen om vart Sveriges och EUs klimatanpassningsarbete är på väg.
  • Johanna Witzell från Linnéuniversitet om skogsskador i ett förändrat klimat.
  • Johan Fransson från Linnéuniversitetet om skoglig planering och möjligheter med fjärranalys.
  • Kristoffer Hylander från Stockholms universitet om naturvård i skogen när klimatet förändras.
  • Leif Sandahl från MSB om naturolyckor,
  • Kerstin Ström och Mattias Sparf om granbarkborrebekämpning i Sverige och Europa.
  • Joel Persson från Södra  om skogssektorns nulägesanalys av skogsbilvägar.