Mångsidigt företagande

Datum: 4 juni, 2024
Tid: 17:30 - 20:00
Plats: Östensköp, Hörby

En träff om hur du bygger upp ett diversifierat landsbygdsföretag. Du får möta ett företag med verksamhet baserad på odling, slöjd, skog och kurser. Föreningen Skogens Mångbruk delar med sig av aktuella lärdomar med att bygga upp ny verksamhet. Även gemensamt erfarenhetsutbyte ute på plats.
Datum: 4 juni kl 17.30-20
Plats: Östensköp, Hörby

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Till de fysiska träffarna är antalet platser begränsat. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.